Microsoft ยอมเปลี่ยน Surface Pro 4 ที่มีปัญหาจากการอัพเดตเฟิร์มแวร์แล้ว

Surface Pro 4 มีปัญหาหลังจากอัพเดตเฟิร์มแวร์รอบเดือนกรกฎาคม 2018 ว่าจะเป็นเรื่องกรสัมผัสและปากกา มี Error 10 ขึ้นใน Device Manager เรียกว่าอาการหนักพอสมควร ซึ่ง Microsoft ก็รับทราบปัญหาแล้ว และยินดีเปลี่ยนเครื่องให้ฟรี แต่ต้องคุยกับฝ่ายซัพพอร์ตของ Microsoft ทาง Surface Forum ก่อน ที่สำคัญยังไม่แน่ชัดว่าการเปลี่ยนเครื่องครอบคลุมผู้ใช้นอกสหรัฐอเมริกาด้วยหรือไม่