เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิด นั่นแหละผิด

Social-Media

ทุกวันนี้การใช้งานเทคโนโลยี การสื่อสารออนไลน์ หรือ Social Media เรียกได้ว่าเป็นเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไป ถ้าหากนำไปใช้ในทางที่ผิดก็ทำให้เกิดผลเสียตามมาอย่างแน่นอน ซึ่งก็มีหลายคนที่ใช้ Social Media เพื่อเผยแพร่พฤติกรรมบางอย่างของพวกเขาที่ไม่เหมาะสมให้คนอื่นได้รับรู้ ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นกำลังคิดอะไรอยู่ และรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันถูกต้องและสมควรหรือไม่ ทั้งที่จริงแล้วถ้าเข้าใจและรู้จักวิธีการใช้งานเทคโนโลยี การสื่อสารออนไลน์ หรือ Social Media ที่ถูกต้องมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเป็นอย่างมาก ดังคำกล่าวที่ว่า เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิด นั่นแหละผิด