กฎหมายใหม่สหรัฐ ไม่ให้เก็บข้อมูลเป็นวงกว้างแบบกวาดไม่เลือกเป้าหมายแล้ว

การเก็บข้อมูลการโทรศัพท์เป็นวงกว้างของพลเรือนสหรัฐอเมริกาหรือ Section 215 นั้นมีการใช้มาตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 ซึ่งก็มีการต่อต้านกฎหมายนี้มาเรื่อย และล่าสุดกฎหมายใหม่ตาม USA FREEDOM Act 2015 นั้นระบุว่าห้ามไม่ให้มีการเก็บข้อมูลแบบกวาดไม่เลือกเป้าหมายอีก โดยกฎหมายใหม่ระบุว่าการขอข้อมูลการใช้งาน จะต้องมีเงื่อนไขเลือกเป้าหมายที่เจาะจง เช่น เลือกจากบุคคล เลขบัญชี ที่อยู่ หรือหมายเลขประจำเครื่อง เป็นต้น