Apple ปลดพนักงานในโครงการรถยนต์ไร้คนขับออก 190 คน

โครงการรถยนต์ไร้คนขับของ Appleโค้ดเนม Project Titan เคยถูกปลดพนักงานออกจำนวนหลายร้อยคนในปี 2016 มาแล้วครั้งหนึ่ง และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีข่าวลืออีกว่า Apple ปลดพนักงานในโครงการนี้200 คน โดยรายละเอียดที่ Apple ยื่นต่อหน่วยงานด้านการจ้างงานของรัฐแคลิฟอร์เนีย ว่าการปลดพนักงานมีทั้งหมด 190 คน ซึ่งการปลดจะมีผลในวันที่ 16 เมษายน นี้ ส่วน Project Titan จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนออกมาแต่อย่างใด