Pixel 4 มีฟีเจอร์ตรวจจับอุบัติเหตุรถชนด้วย

Pixel 4 มีฟีเจอร์ตรวจจับอุบัติเหตุรถชน เนื่องจากมี Motion Sense หรือที่รู้จักในชื่อ Project Soli เป็นการใช้คลื่นเรดาร์ความถี่สูง 60GHz ช่วยตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบตัวเครื่อง ดังนั้นตัวเครื่องจะทำการตรวจจับว่าเราเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงขณะขับรถหรือไม่ แล้วจะทำการโทรหาเบอร์ฉุกเฉิน 911 พร้อมเปิดลำโพงให้อัตโนมัติ เพราะบางครั้งผู้ใช้อาจบาดเจ็บจนไม่สามารถหยิบโทรศัพท์ได้