Netflix เริ่มปล่อยภาพยนตร์แบบ interactive เริ่มที่รายการของเด็กก่อน

รูปแบบ interactive สำหรับภาพยนตร์ของ Netflix นั้น ก็คือการให้ผู้ชมตัดสินใจเลือกการดำเนินเรื่องของหนังเอง โดยเส้นเรื่องก็จะแตกต่างกันออกไปตามการติดสินใจของคนดู และส่งผลให้ความยาวของหนังแต่ละเส้นเรื่องแตกต่างกันด้วย

ในตอนแรก Netflix จะทดสอบภาพยนตร์ interactive กับรายการของเด็กผ่านเรื่อง Puss in Book: Trapped in an Epic Tale ก่อน หากได้รับการตอบรับที่ดีก็จะขยายไปยังหนังเรื่องอื่นๆ ด้วย