Nest ยื่นขอจดสิทธิบัตรเปลเด็กอัจฉริยะ

เทคโนโลยีเปลอัจฉริยะที่ Nest ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเลี้ยงลูก สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูลูก ลักษณะของมันก็เหมือนกรงอะไรสักอย่าง ถ้าจะว่าเป็นคอกก็คงไม่เหมาะสม โดยจะมีเซ็นเซอร์และกล้องถ่ายภาพเพื่อเฝ้าดูเด็กที่อยู่ในเปล เช่น

  • เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้นิ่งผิดปกติจนเกินไป
  • มีเซ็นเซอร์วิเคราะห์อากาศที่ช่วยให้รู้ได้ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือไม่ และช่วยให้รู้ว่าในบริเวณที่เด็กอยู่มีปริมาณก๊าซอันตรายหรือไม่
  • มีเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ที่จะฉายการ์ตูนขึ้นไปบนเพดาน ในขณะที่ลำโพงในเปลก็จะเปิดเสียงเพื่อดึงความสนใจของเด็กเมื่อเด็กร้องไห้

แต่ก็เป็นเรื่องน่าคิดถ้าจะให้เด็กต้องอยู่กับเครื่องจักรที่ทำงานเองอัตโนมัติแบบนี้แล้ว อาจจะดูห่างเหินจากพ่อแม่เกินไปหรือไม่เพราะเด็กก็ต้องการความอบอุ่นจากพ่อแม่มากที่สุด