Google ใช้ Google Prompt ยืนยันตัวตน 2-Step Verification แทน SMS

การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยหรือ 2-Step Verification ของ Google จะใช้การส่งโค้ดผ่าน SMS ซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์ แต่ล่าสุด Google ได้ใช้ Google Prompt หรือการยืนยันด้วยแอพบนมือถือเป็นตัวเลือกหลักแทน โดยจะเปลี่ยนแค่ค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเปิดใช้ 2-Step Verification เท่านั้น ส่วนคนที่ใช้ค่าก่อนหน้านี้ ก็ใช้ค่าเดิมที่ตั้งไว้ได้ เหตุผลที่ Google เปลี่ยนมาใช้ Google Prompt นั้นก็เพราะว่าง่ายกว่าและปลอดภัยกว่า เนื่องจากปัจจุบันการยืนยันตัวตนด้วย SMS เริ่มไม่ปลอดภัยแล้ว