ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลอีกทางหนึ่งได้ที่ Facebook

เมื่อเราเข้าไปที่หน้า Facebook จะเห็นข้อความด้านบนของฟีดข่าว ซึ่งมีตัวเลือกสำหรับบริจาคให้แก่ International Medical Corps (หน่วยงานซึ่งมีทีมตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินและหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่) เพื่อนำเงินบริจาคเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เป็นการเชิญชวนให้ทำบุญร่วมกันของ Facebook ทั้งนี้ Facebook ก็จะร่วมมอบเงินสมทบทุกๆการบริจาคสูงสุดถึง 2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อมอบให้แก่องค์กรช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นอีกด้วย สำหรับใครที่อยากร่วมบริจาคหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านข้อมูลได้ที่ facebook.com/nepalearthquakesupport เรื่องดีดีแบบนี้เราต้องร่วมกันสนับสนุนค่ะ