eMarketer รายงานผลสำรวจและวิเคราะห์การใช้งาน mobile payment 2017

ผลสำรวจและวิเคราะห์การใช้งาน mobile payment ประจำปี 2017 ในสหรัฐอเมริกาของ eMarketer ผลออกมาว่าบริการจ่ายเงินที่มีผู้ใช้มากที่สุดคือ Starbucks ซึ่งให้บริการจ่ายเงินผ่านแอพมาตั้งแต่ปี 2011 และมีผู้ใช้งานกว่า 20.7 ล้านคนทั่วสหรัฐฯในปี 2017 แน่นอนว่านอกจากระบบการจ่ายเงินด้วยบาร์โค้ดที่สะดวกรวดเร็วแล้ว ในแอพยังมีสิทธิพิเศษต่างๆให้กับลูกค้า พร้อมแสดงข้อมูลการใช้จ่ายและจัดการยอดเงินคงเหลือในบัตร แถม star rewards ในแอพก็สะดวกรวดเร็วมากด้วย จึงไม่แปลกที่จะมีผู้ใช้มากสุด ส่วนอันดับรองลงมาได้แก่ Apple Pay 19.9 ล้านคน, Google Pay 9.3 ล้านคน และ Samsung Pay 8.4 ล้านคน