เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในระบบ Private Cloud คืออะไร?

หลายๆท่านก็คงเคยได้ยินระบบ Cloud มาบ้างแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ และมันก็มีมานานแล้ว แต่เราก็ควรจะทำความรู้จักกับระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดก็คือ “Private Cloud” ซึ่งเป็นระบบ Private โดยปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ถูกนำมาใช้บริหารจัดการกับระบบคลาดว์มากที่สุดก็คือ “VMware vSphere/vCenter” นั่นเอง

และสำหรับระบบคลาวด์ก็ได้ถูกนำมาใช้งานกับ Data Center มากมาย และการให้บริการ Web Hosting รวมถึงการให้บริการ VPS Hosting และ VPS Server ก็เป็นส่วนที่ระบบคลาวด์ถูกนำมาใช้งานมากไปน้อยไปกว่า Cloud Service อื่นๆเลย เพราะระบบคลาวด์จะเน้นการใช้งานได้ตลอดเวลา (High Availability : HA) ซึ่งวก็ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งอย่างมากเช่นกัน

ระบบคลาวด์ที่เป็นส่วนตัวหรือ Private Cloud จึงได้ถูกนำมาใช้งานกับระบบโฮสติ้งอย่างจริงๆจังๆ จึงเรียกระบบนี้ว่า คลาวด์เว็บโฮสติ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง Web Hosting ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Cloud Server ทำให้มีความน่าเชื่อถือในระบบที่สูงกว่าการใช้บริการเว็บโฮสติ้งทั่วไปอย่างมาก หากอยากเลือก Hosting ซักที่ก็แนะนำให้เลือกแบบคลาวด์จะดีที่สุด