Google เปลี่ยนผู้ทำทีม Cloud AI

หลังจากที่ Fei-Fei Li ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีม Cloud AI และได้ลาพักงานที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ Stanford มาเป็นเวลา 2 ปี และทางเธอเองก็มีแผนที่จะไปเป็นอาจารย์สอนที่ Stanford ตามเดิม หลังจากที่ Cloud AI เข้าที่เข้าทาง จึงทำให้ทาง Google ได้เชิญ Andrew Moore มารับตำแหน่งหัวหน้า Cloud AI แทน

Andrew Moore ก็เป็นถึงคณะบดีภาควิชา Computer Science ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University และยังเคยทำงานกับทาง Google มาก่อนอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าทีม Cloud AI ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นที่น่าแปลกใจ หรือต้องปรับเปลี่ยนการทำงานอะไรมากมายนัก