Alibaba Cloud ตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ที่อินโดนีเซีย

Alibaba Cloud เปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย โดยบอกว่าเป็นการส่งเสริมโครงการของรัฐบาล จะตั้งสตาร์ทอัพให้ได้ 1,000 แห่งภายในปี 2020 แถม Alibaba Coud ยังเน้นจะให้บริการกับกลุ่มลูกค้า SME เพราะมีไม่ต่ำกว่า 15 ล้านรายในอินโดนีเซียเลยทีเดียว ทำให้เห็นว่าตลาดมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโอกาสจะเติบโตได้อีกมาก สำหรับการตั้งศูนย์แห่งใหม่ในอินโดนีเซีย ถือว่า Alibaba Cloud มีศูนย์ข้อมูลแล้วใน 18 ประเทศทั่วโลก