Amazon จัดตั้งกองทุน Alexa Fund Fellowship

Amazon จัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเสียง ในชื่อ Alexa Fund Fellowship ให้ทุนสนับสนุนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยเกี่ยวด้านเสียง ได้แก่

  • Text-to-Speech
  • AI เกี่ยวกับการสนทนา
  • การจำแนกเสียงแบบอัตโนมัติ
  • การเข้าใจภาษาธรรมชาติ

ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการทดสอบแบบปิด ซึ่งก็มีกลุ่มมหาวิทยาลัยหลายกลุ่มที่จะเข้ารับทุนวิจัย ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆที่สนใจรายละเอียด สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของ Alexa Fund Fellowship