Amazon และ Microsoft ร่วมมือกันให้ AI ผู้ช่วยส่วนตัวทั้งสองค่ายคุยกันได้

Jeff Bezos ซีอีโอของ Amazon และ Satya Nadella ซีอีโอ Microsoft ได้ออกมาแถลงข่าวถึงการนำ AI ของทั้งสองค่ายได้แก่ Alexa และ Cortana มาสนทนากันได้ รวมทั้งสามารถใช้งานฟีเจอร์เฉพาะของแต่ละค่ายได้ด้วย โดยฟีเจอร์นี้จะเริ่มเปิดให้ใช้งานภายในปีนี้อย่างแน่นอน

  • ผู้ใช้งาน Cortana บน iOS และ Android หรือผู้ใช้งาน Windows 10 ที่มี Cotana ฝังมาด้วย สามารถเรียกใช้ Alexa ได้ด้วยการพูดว่า “Hey Cortana, open Alexa”
  • ผู้ใช้ Alexa หรือผู้ใช้ลำโพง Amazon Echo สามารถเรียกใช้ Cotana ได้ด้วยการพูดว่า “Alexa, open Cortana