กรุงมอสโก เพิ่มระบบ AI จับใบหน้าผู้ร้ายผ่านทางกล้องวงจรปิด

ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ได้นำเอาระบบการวิเคราะห์หน้าตา และระบบจดจำใบหน้ามาบรรจุลงในกล้องวงจรปิดทั่วเมือง เพื่อวิเคราะห์และตรวจหาคนร้าย และส่งข้อมูลไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องหากตรวจสอบพบ เพื่อเป็นการป้องกันภัยในเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย

โดยข้อมูลทางเทคนิคเปิดเผยว่า กล้องวีดิโอแต่ละตัวสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้มากถึง 5 วัน และกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่มีอยู่ รวมเป็นเวลาวีดิโอแล้ว มีมากกว่า 20 ล้านชั่วโมง การวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลด้วยมนุษย์ไม่สามารถทำได้ จึงได้พัฒนาระบบ AI ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ และสามารถต่อยอดไปยังระบบต่างๆเพื่อรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนได้อีกด้วย