หุ่นยนต์จิ๋วเปลี่ยนการทำงานของ DNA ในมนุษย์เพื่อรักษาโรค

ในปัจจุบันโรคร้ายที่รักษาได้ยากหรือแทบจะรักษาไม่ได้เลยก็มีมากมาย และส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์ก็เลยมีแนวคิดที่จะพัฒนาหุ่นยนต์จิ๋ว ที่สามารถเข้าไปเปลี่ยนการทำงานของ DNA ในมนุษย์เพื่อรักษาโรค ซึ่งก็ได้ทำการทดลองพัฒนาวงจรควบคุมแบบพิเศษ โดยมีสัญญาณ Analog และ Digital เข้าไปใน Gene-based circuits เมื่อส่งสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปใน Gene-based circuits วงจรควบคุมก็จะแปลงค่าสัญญาณจาก Analogเป็น Digital เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งได้ และยังสามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งให้เซลล์ทำงานตามที่เราต้องการได้อีกด้วย