LG G Watch R ถูกปรับให้สามารถเชื่อมต่อมือถือผ่าน Wi-Fi แทน Bluetooth

ปกติแล้วนาฬิกาอัจฉริยะ LG G Watch R จะเชื่อมต่อมือถือโดยใช้ Bluetooth ลาสุดมีข่าวว่าจะมีการอัพเดต Firmware ใหม่ผ่านทาง OTA หรือ Over The Air เร็วๆนี้ เพื่ออัพเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Android Wear การอัพเดตดังกล่าวจะทำให้ LG G Watch R สามารถเชื่อมต่อกับมือถือผ่านทาง Wi-Fi แทนการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้นั่นเอง แถมยังเป็นการช่วยลดการใช้งานแบตเตอรี่ของนาฬิกาอัจฉริยะ และแบตเตอรี่มือถือได้อีกด้วย เตรียมตัวอัพเดตใช้งานกันได้เลย