บริการ VPS ด้วยระบบ Cloud Server

เทคโนโลยี “Cloud Server” เป็นที่จับตามอง และมีผู้ให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในระดับองค์กร บริษัท และสถาบันการศึกษา เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ระบบการให้บริการต่างๆสามารถทำงานได้ตลอดเวลา พร้อมใช้งาน และไม่ล่มหากเกิดปัญหาทางด้าน Hardware และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย

การใช้บริการ VPS ปัจจุบันนี้สามารถจำลองจากระบบ Cloud Server ได้แล้ว ลักษณะของการใช้งานระบบ VPS สามารถตอบโจทย์ความต้องการของการพัฒนา Application ต่างๆได้อย่างมากมาย เช่น การนำเอาระบบ VPS มาติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Server และใช้สำหรับ Node.js ที่เป็น Javascript ที่ทำงานอยู่บนฝั่ง Server และมี HTTP สำหรับเข้าใช้งานได้ เป็นระบบ Web Server ให้บริการไปในตัว เพิ่มความเร็วและการใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างมากมาย อีกทั้งยังสามารถกระจายการทำงานไปยัง Node ต่างๆภายในระบบ Cloud ทำให้การขยายตัวของระบบเป็นไปได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี แต่ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเพิ่มขึ้น วันนี้คุณลองใช้บริการ Cloud VPS แล้วหรือยัง?