Galaxy Note 7 อัพเดตเฟิร์มแวร์ แจ้งเตือนบนหน้าจอให้ไปเปลี่ยนเครื่อง

galaxy-note-7

จากกรณีที่ Samsung Galaxy Note 7 เกิดเครื่องระเบิดเนื่องจากแบตเตอรี่มีปัญหา แล้วได้มีการเรียกคืนเครื่องนั้น ทาง Samsung สหรัฐอเมริกาออกมาประกาศข้อมูลเพิ่มเติมว่า จะมีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้กับ Galaxy Note 7 เพื่อให้มีการแจ้งเตือนบนหน้าจอของเครื่องล็อตเก่า เพื่อให้ผู้ใช้งานนำเครื่องมาเปลี่ยน ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งเตือนลูกค้า

สำหรับเครื่องล็อตใหม่ได้เริ่มกระจายให้ลูกค้าไปแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนเครื่องล็อตใหม่ทั้งหมด 500,000 เครื่อง

Mark Zuckerberg โพสฉลองครบ 10 ปี New Feed

เนิ่นนานกว่า 10 ปีแล้ว ที่ทาง Facebook ได้ออกความสามารถที่เรียกว่า New Feed ออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลก Mark Zuckerberg จึงได้ทำการโพสแสดงความยินดีและมีความสุขอย่างมาก กว่า 10 ปีที่ผ่านมา New Feed เป็นเหมือนคุณสมบัติหลักของ Facebook เลยก็ว่าได้

และแน่นอนว่าระบบ New Feed ก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และจะพัฒนาต่อไปในอนาคตอีกยาวนานเช่นกัน ก็ขอให้มีความสุขกับการเล่น Facebook และขอแสดงความยินดีกับการครบรอบครั้งนี้กับ Mark Zuckerberg ด้วย