สิ่งที่ควรทำเมื่อต้องการส่งต่อ iPhone และ Andriod ให้ผู้อื่นใช้

เมื่อต้องการส่งต่อหรือขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็น iPhone และ Andriod หลายคนยังไม่รู้ว่าต้องจัดการกับเครื่องอย่างไรบ้าง เพราะหากไม่ทำอะไรสักอย่างข้อมูลความลับอาจติดไปกับเครื่องได้ จำเป็นอย่างมากที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนส่งต่อเครื่อง

ต้องทำอะไรบ้างกับเครื่องสมาร์ทโฟนที่ต้องการส่งต่อ?

  • Back Up หรือสำหรองข้อมูล ก่อนจะส่งต่อเครื่องให้ผู้อื่น จำเป็นต้องลบข้อมูลในเครื่องทั้งหมดซะก่อน ซึ่งคุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลถูก Back Up ไว้ที่อื่นเรียบร้อยแล้ว
  • ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายที่คุณใช้ เพื่อยกเลิกบริการที่เกี่ยวกับเครื่องเดิม
  • Reset โทรศัพท์ เพื่อให้กลับไปจุดเริ่มต้น เหมือนซื้อเครื่องมาใหม่ สำหรับ iPhone ให้ไปที่ Settings (ตั้งค่า) -> General (ทั่วไป) -> Reset (รีเซ็ต) เลือก Erase All Content and Settings (ลบข้อมูลและค่าติดตั้งทั้งหมด) สำหรับ Andriod ให้ไปที่ Settings -> Privacy -> Factory data reset
  • ลบข้อมูลจาก Sim หรือ SD Card
  • ตรวจสอบอีกครั้ง เช็คทุกอย่างที่ได้กระทำมาทั้งหมดข้างต้น เพื่อไม่ให้มีข้อมูลใดๆหลงเหลืออยู่